maandag 29 juli 2013

Wie bepaalt kwaliteit van zorg?

Martijn en ik werken met mensen, vanuit de ervaring dat organisaties niets anders zijn dan mensen die samen ergens aan werken. Niets menselijks is ons daarbij vreemd, en logica en regels van buiteenaf krijgen nauwelijks vat op het sociale systeem dat mensen samen onderhouden. Of dat nou in een ziekenhuis is op de kinderafdeling, of op de verpleegafdeling van een huis voor dementerende ouderen. Onderstaand artikel van Marc Coeckelbergh, gepubliceerd in Trouw, spreekt ons daarom aan. 

vrijdag 26 juli 2013

"Mantelzorg is goed, als het maar niet moet" - hoogleraar Evelien Tonkens

BNR interviewt  hoogleraar Actief Burgerschap Evelien Tonkens van de Universiteit van Amsterdam over de strengere eisen die gemeenten willen stellen aan mensen die langdurige zorg willen aanvragen. Ten minste: 'intieme' zorg is te veel gevraagd als het om buren of vrienden gaat. "En ze willen zeker niet op die manier geholpen wórden. Er gebeurt al veel meer informeel - vaak in familieverband - dan de overheid ooit heeft gedaan. Als je daar nóg meer van wil vragen, zien wij vooral in het onderzoek dat mensen zich eigenlijk heel erg schamen dat ze die hulp nodig hebben van andere mensen."zondag 21 juli 2013

Wils Verklaring: boek over euthanasie bij demente vrouw

Vanaf najaar 2011 was er in de landelijke pers en in de medische vakbladen veel ophef over de ’64-jarige vrouw uit Brabant’ die op grond van een eerder vastgelegde wilsverklaring euthanasie kreeg, terwijl zij op dat moment in een vergevorderde fase van dementie verkeerde als gevolg van de ziekte van Alzheimer.

LUX over zuinige en zinnige zorg


Verdiepend magazine: Je geld of je leven? Over zuinige en zinnige zorg. Er moet bezuinigd worden op de zorg, is dat een ramp of worden we daar beter van? Leidt meer cure tot meer care?

Met o.a. Anne Mei The (De Werkvloer Centraal) en Aukje Reinders van de Friese Wouden.


  Get Adobe Flash

dinsdag 25 juni 2013

Pijn: blog door Yvonne

Tja, wat zal ik hier eens over zeggen. Genoeg over te zeggen. En er zijn al boeken, wat zeg ik bibliotheken vol over geschreven. Internet staat er ook meer dan vol mee. Maar (zoals altijd) schrijf ik hierover vanuit mijn beleving.

vrijdag 21 juni 2013

Kwetsbaar: blog van Yvonne

Afgelopen weken bleek maar weer hoe kwetsbaar je bent als gezin met een chronisch zieke ouder. Twee belangrijke gebeurtenissen waren daar mede de oorzaak van.
Allereerst ging half februari ons bedrijf failliet. Een prachtig familiebedrijf dat na ruim 100 jaar te hebben bestaan, opeens de deuren moet sluiten.

woensdag 19 juni 2013

Dementie vriendelijke wereld

Mijnheer en mevrouw Jansen staan voor restaurant “De Lekkerbek”. ‘ Het is druk,’ zegt mevrouw Jansen weifelend. ‘Het is jouw verjaardag, schat’ zegt mijnheer Jansen. Hij pakt haar hand en leidt haar met lichte druk naar binnen. Ze gaan achter in het restaurant zitten waar nog enkele tafeltjes vrij zijn. Mevrouw Jansen kijkt angstig om zich heen, gaat zitten, zet haar handtas op de grond, gaat weer staan en gaat zitten. Mijnheer Jansen pakt haar handen en streelt ze.

maandag 17 juni 2013

Domweg gelukkig in een verzorgingshuis

Mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, is de nieuwe mantra in de ouderenzorg. Maar ouderen fleuren vaak juist op als ze de zorg voor hun dagelijkse levensbehoeften mogen loslaten.

zaterdag 15 juni 2013

Mantelzorg bij 'Dit is de dag'

Op maandag 25 februari was Jolanda Elferink van het Expertisecentrum Mantelzorg te gast bij het radioprogramma 'Dit is de Dag', van de EO op Radio 1. Zij sprak daar over mantelzorgers en vrijwilligers: wat mag en kun je van hen verwachten?

donderdag 13 juni 2013

Job en Lidy Cohen zetten netwerk in

Een prachtig artikel over Job Cohen en zijn vrouw, hoe zetten zij hun netwerk in?

Lees het artikel in het blad van Mezzo.

dinsdag 11 juni 2013

Groeitips vrijwilligers

Op Vilans vonden we de blog van Francisca Hardeman over groeitips voor vrijwilligers in zorgorganisaties. Het valt op dat het niet ingewikkeld lijkt, maar in de praktijk komen weinig organisaties ertoe hier aandacht aan te geven, terwijl er veel winst zit, direct voor de bewoners. Lezen dus...

zondag 9 juni 2013

De liefde van zijn leven

Iedere dag om twee uur gaat de codedeur van het zorgcentrum open. Een oude man, met enkele grijze haren op zijn hoofd en rimpels in zijn gezicht schuifelt, kromgebogen, de gang in naar de afdeling waar zijn vrouw woont. De hele middag brengt hij bij haar door, helpt haar met drinken, leest uit de krant voor en geeft haar kleine stukjes van een schijf cake.

vrijdag 7 juni 2013

Tijdmachine

Een mooi initiatief kwamen we tegen op Linkedin, een idee van Tim Trooster. De Tijdmachine gaat uit van de gedachte dat het niet zo kan en mag zijn dat mensen in hun leven interesses hebben, welke als sneeuw voor de zon verdwijnen wanneer ze in een woonservicecentrum of verzorgingstehuis terecht komen. 

dinsdag 4 juni 2013

Verspilling in de zorg: meldpunt

Een uur nadat minister Edith Schippers van Volksgezondheid zaterdagavond het meldpunt verspilling in de zorg had geopend, waren er ruim 1000 meldingen gedaan op de website van het meldpunt.

zondag 2 juni 2013

Hier heb je recht op als mantelzorger

foto ANP
Nederland telt 3,5 miljoen mantelzorgers. Dat worden er in de toekomst waarschijnlijk nog meer. Hoe regel je de financiële zaken als jij voor een ziek of oud familielid of vriend moet zorgen? 

Mantelzorg verplichten? Combineren vergemakkelijken!

Tijdens het werk een doktersafspraak maken, thuiszorg regelen in de pauze en na werktijd langs de apotheek om je ouders hun medicijnen te kunnen geven. Dit is de realiteit van veel werknemers die werk met mantelzorgtaken  moeten combineren.

dinsdag 28 mei 2013

Geld terug aan de klant: Archipel met VPT persoonsvolgend budget


Scheiden van wonen en zorg moet door alle betrokken partijen worden bevorderd. Met dit als uitgangspunt én om de kracht van de zorgvrager en zijn omgeving te stimuleren heeft Archipel Berkenstaete het Volledig Pakket Thuis (VPT) ingevoerd.

maandag 27 mei 2013

Stimuli: ervaar zelf hoe het is om zorgafhankelijk te zijn


Koos: “Als voorbeeldfunctie wilde ik eerst ervaren hoe het voelt om zorgafhankelijk te zijn. Toen ik eenmaal daar was, dacht ik: Dit mag je een verzorgende niet onthouden! Je moet je eens voorstellen: 's Morgens om 7 uur maken ze je wakker, het licht gaat aan, de gordijnen open, je wordt aangeschoven aan de tafel, eitje gepeld enz." Gerard: "Ik was eerder wakker en ging naar buiten om een sigaretje te roken. Maar ik werd teruggestuurd omdat het nog geen tijd was om te roken, ik kan er nu om lachen maar toen…”

zaterdag 25 mei 2013

Zorgen voor elkaar: online hulp zoeken en bieden

Hoe brengen we vrijwilligers en mensen die zorg nodig hebben bij elkaar? Een mooie open manier is via een website, zoals Zorgenvoorelkaar. Zorgen voor elkaar wordt steeds belangrijker in onze samenleving. De huidige ontwikkelingen in de Nederlandse zorg- en welzijnssector vragen om een vernieuwende aanpak.