donderdag 5 januari 2012

Beweging in de ouderenzorg

De omgeving van organisaties in de ouderenzorg is voortdurend in beweging. De financiering verandert en ook de vragen van zorgvrager en verwanten zijn anders dan in het verleden. De medewerker wil in grotere organisaties zichtbaar zijn, gehoord worden en professioneel serieus genomen worden.

Eind 2010 raakten Sabya van Elswijk en Jon Derksen met elkaar in gesprek over deze en andere zorgzaken. Onze verschillende achtergronden en ervaringen komen in onze gesprekken samen in een gedeelde passie voor de mondigheid van mensen en ons streven motivatie te stimuleren en te werken vanuit betrokkenheid.
Sabya heeft vanuit haar achtergrond als medisch socioloog onderzoek gedaan naar zeggenschap en de effecten ervan op het welbevinden van cliënten in de ouderenzorg, en is betrokken geweest bij verschillende projecten rond dit onderwerp. Jon is als procesbegeleider en opleider betrokken bij het invoeren en gebruiken van leefplannen als middel om zeggenschap van cliënten te stimuleren.

Steeds weer realiseren wij ons dat de leefplannen die de afgelopen jaren zijn geïntroduceerd niet uitsluitend de zeggenschap van de cliënt dienen. De plannen zijn ook een beheersingsinstrument voor kosten en kwaliteit. Het is een werkdocument voor uitvoering van zorg. Kortom een document dat vele "zusters" dient. Kan het (zorg)leefplan zoals het nu gebruikt wordt deze verschillende pretenties waarmaken? En hoe ziet de zorg er dan uit?

Krijgt de cliënt wat hij vraagt en is daarin sprake van de mogelijkheid tot zelfbeschikking? Is de zorgorganisatie in die zin werkelijk op weg gegaan dialooggestuurd te worden? Is de medewerker nu de gesprekspartner van de cliënt die een dialoog voert en het kan verdragen dat de cliënt een andere keuze maakt dan de professional ?

Het zijn enkele van de vragen die helpen om het zorgleefplan naar een hoger plan te tillen. Hiervoor nodigen we mensen uit met wij de afgelopen jaren hebben gewerkt aan het vormgeven van ouderenzorg. Met deze
inspiratiedag willen wij onze inspiratie voor een betrokken zorg uitwisselen en delen met anderen, met u!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten