donderdag 5 januari 2012

Vooraankondiging: Inspiratiedag Zorgleefplan

Zorgleefplannen zijn ingevoerd en in gebruik genomen. Hoe werkt het nu….bij mij en bij de ander? Wij nodigen u uit om mee te doen aan een uitwisseling hierover. Wij hebben de ambitie om de beweging achter het zorgleefplan naar een hoger plan te trekken, samen met u. Op de eerste inspiratie dag zal er gelegenheid zijn om:


Verbinding te maken met wat ieder persoonlijk ervaart
  • Waar stond ik 5 jaar geleden met mijn organisatie als het gaat om vraaggericht werken?
  • Wat zijn voor mij de plussen en de minnen van het zorgleefplan?
  • Welke ambitie hadden wij met het invoeren van het zorgleefplan?
Staan wij stil bij
  • Wat hebben anderen bereikt en wat kan ik daar van gebruiken in mijn situatie?
En kijken we vooruit…
  • Wat is naar aanleiding hiervan mijn volgende stap?
  • Wat laat ik hier en wat neem ik hiervan mee naar mijn organisatie? 

Werken aan betrokkenheid als tegenwicht tegen de onverschilligheid, samen met mensen die ook bezig zijn met hoe het nu echt beter kan. Doe het met ons mee!
De kosten voor deze inspiratiedag bedragen € 350 inclusief lunch en een beeldend verslag van de inspiratie die deze dag vorm krijgt.

De eerste inspiratiedag zal plaatsvinden op 23 maart 2012 in Utrecht, en zal een eerste zijn van een serie inspiratiedagen. Wilt u bijdragen aan deze dag, en heeft u behoefte aan uitwisseling en nieuwe inzichten?


Sabya van Elswijk en Jon Derksen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten