vrijdag 13 januari 2012

Zeggenschap

Draagt het zorgleefplan met de vier domeinen bij aan de zeggenschap van de zorgvrager/cliënt en zo ja op welke manier?

Op dit moment durf ik deze vraag niet volmondig met ja of nee te beantwoorden. Ik vraag mij af of toenemen van zeggenschap kan worden toegeschreven aan een stuk gereedschap. De hamer is zo goed als de timmerman die hem gebruikt. Leefzorgplan, Domeinen, ZZP’s... allemaal instrumenten om zeggenschap te bevorderen. Waar hangt het vanaf of zeggenschap daarmee toeneemt? Van de manier waarop wij de instrumenten hanteren.
Ik heb de afgelopen jaren in vele organisaties mogen meekijken en meehelpen om het werken met zorgleefplannen op te starten. Daarbij is de ambitie steeds: hoe kunnen we er voor zorgen dat cliënten meer zeggenschap krijgen over het verloop van het verblijf en daarmee grip houden op hoe zij het leven willen leven?

Het eenvoudigste antwoord hierop blijkt het lastigst vorm te geven. Het eenvoudigste antwoord is volgens mij: laat de cliënt zelf beslissen over wat er in het leefzorgplan afgesproken moet worden. Dus geen besluitvormend overleg (geef het een naam: MDO, ZLP-overleg et cetera) zonder de cliënt en/of diens vertegenwoordiger.

Maar zo simpel is het niet. Nog steeds is dit niet overal een gewoonte. Nog steeds aarzelen we of dit wel kan. Daarover hoor ik dan mensen zeggen: “Is het misschien niet beter om eerst een voorstel te maken met elkaar, zonder de cliënt. En dat dan met hem bespreken. Zo’n overleg is zo onoverzichtelijk en verwarrend. Het belemmert de uitwisseling van opvattingen door professionals”. Enz. Dus bedenken mensen en instellingen mooie omwegen: “Een familiegesprek, een afstemmingsoverleg”.
Wie durft? Een overleg met de cliënt waar op dat moment gekeken wordt naar wat is uw behoefte, vraag of wens en wat spreken we af. Het is nog een hele toer om voor elkaar te krijgen.

Hoe is dat bij uw organisatie? Wat is vind u spannend om vorm te geven? Wat is u gelukt om de zeggenschap van de cliënt er te laten zijn?

Jon Derksen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten