woensdag 21 maart 2012

Hier dan mijn foto's


Hier dan mijn foto's voor de opdracht op de voorbereiding van de inspiratiedag.

Zorgleefplan als Inpiratiebron

Ik heb enkele foto's als voorbeeld van wat wij belangrijk vinden voor cliënten en die de boventoon (zouden moeten) voeren in hun zorgleefplan.

dinsdag 20 maart 2012

Eigen talent en Wensbomen


Hier is een foto van het werk van met familieleden van bewoners van Coloriet. Annemarie schrijft:

foto opdracht: Marga


De afgelopen maanden heb ik met kunstenaar Martijn Crowe gewerkt aan een serie over ouderen.

maandag 19 maart 2012

Ruimte voor passie van de cliënt.


Het was de manier waarop hij zijn emoties verwerkte: met de handen in de klei boetseerde hij de mooiste dingen.

Meer foto's ter inspiratie: Welk beeld past voor jou bij de stand van het LZP in jouw organisatie?

Een foto van Mirjam Hoekjen die tot verbeelding spreekt.

Vol verwachting. Een fris groen puntje dat uit de donkere aarde ontspringt. In de directe omgeving een mooie bloem, als een serveersuggestie. In afwachting van warmte, licht en water. Allemaal het liefst in de gunstigste hoeveelheden en op het juiste moment. Zo groeit goede zorg.

Zo groeit hopelijk ook het zorgleefplan binnen onze organisatie. De kern is er, nu verdient het de toevoeging van de gewenste ingredienten om tot bloei te komen. Ruda Joris stuurt ons een serie foto's: Deze foto's heb ik gemaakt, in de activiteitenruimte, hier zijn de clienten samen met de activiteitenbegeleidster een spel aan het doen, dit valt onder het domein participatie, samen een activiteit doen,gezelligheid, mentaal welbevinden, luisteren, begrijpen, antwoorden vinden.

Een aantal vrolijke foto’s van Vincent Bakx.Foto's uit een veel grotere serie Gastvrijheid. Een stralende bewoner met een dier, die van het volle restaurant tijdens carnaval, maar ook die waar de opbouw is van de barbecue op het plein, zelfs als daar de mensen op ontbreken. Zijn associatie daarbij is: aandacht voor wensen van mensen, zodat ze gelegenheid krijgen het leven te leven zoals men dat al jaren lang deed, ook nu ze zorg nodig hebben.

Benieuwd of ze u inspireren. Wat is de stand van het ZLP in uw organisatie? Stuur uw foto als inspiratie bij de dag rond het ZorgLeefPlan van  23 maart 2012 aanstaande.

Sabya en Jon

Bijzonder...

Vanmiddag was ik met contactverzorgenden aan het werk rond de gemaakte afspraken in het Zorgleefplan. Als een soort check vroeg ik hen, om van een client, op grond van de gemaakte afspraken in het zorgleefplan eens op te tellen hoeveel tijd dit per week was. Natuurlijk gingen we dat vergelijken met de indicatie van betreffende client. Er gebeurde iets bijzonders. Wanneer een client meer zorg krijg dan zou kunnen volgens de ZZP was reactie: een hogere ZZP aanvragen en als dat niet kon was steeds de conclusie: Deze zorg is nodig en dat kan niet anders. Tot zover, denk ik nog niet echt (?) bijzonder.
Op het moment dat iemand verteld van een client die minder zorg (in tijd) krijgt dan mogelijk is volgens de ZZP gebeurde er iets bijzonders. Ik stelde de vraag welke afspraken gemaakt zouden kunnen worden met de heer/mevrouw om met deze ruimte iets te doen aan kwaliteit van bestaan.
De zon scheen buiten, het voorjaar komt er aan, iedereen voelt wel dat je met die tijd iets zou kunnen doen. Maar was de reactie.....daar is de tijd niet voor?????
Dat vind ik bijzonder.
Voor mij past daar ook het beeld bij dat ik heb gemaakt ter voorbereiding op de inspiratiedag van aanstaande vrijdag.

Jon Derksen

donderdag 15 maart 2012

Foto opdracht: eerste reactie van Peter

Na aanleiding van het blog foto opdracht toch maar een foto op gestuurd.

Twee karren die elkaar net niet raken maar wat zit er er VEEL tijd in. Graag zou ik een foto laten zien van mensen die het naar het zin hebben maar elkaar raken fysiek of mentaal. maar dit is de praktijk. Mijn wens zou zijn: Als de tijd die we met deze karren bezig zijn konden halveren dan zou de zorg er met grote stappen op vooruit gaan.

Ik hoop dat jullie dit kunnen gebruiken voor de inspiratiedag.

Peter Brands

Peter Brands is zorgondernemer in Herbergier Oostvoorne, een mens dat vanuit zijn betrokkenheid en passie leeft. Hij woont met zijn vrouw bij de mensen met geheugenproblemen voor wie ze zorgen.


woensdag 14 maart 2012

Voorbereiding 23 maart: foto opdracht


foto: www.martijncrowe.blogspot.com 
Op 23 maart ontmoeten we elkaar op de inspiratiedag Zorgleefplan. Als je er niet bij kan zijn en wel mee wilt doen, kun je onderstaande opdracht doen en hier op het weblog posten. Samen met de deelnemers aan de dag maken we hier een document waar zichtbaar wordt wat het zorgleefplan inhoudt. 

Op de inspiratiedag hebben we het over hoe het werken met het Zorgleefplan in jouw organisatie gaat:
Wat lukt, wat lukt er nog niet? Hoe Is alles geregeld? Wat is de kern van jullie succes: de harde kant, of juist de zachte?

Onze vraag aan jullie is om in beeld te vangen hoe het zorgleefplan zichtbaar is bij jullie. Waar zien, voelen, horen mensen aan dat het zorgleefplan werkt…of niet?
OPDRACHT
Maak zelf, of samen met anderen, foto`s in je organisatie waarin je resultaten vastlegt van het zorgleefplan in de praktijk. Praat met collega’s en cliënten: wat verbeeldt het zorgleefplan in jullie organisatie, welke plek, welke activiteit, welk contact.

Tijdens de dag gebruiken we de foto`s om het gesprek over de huidige stand van het zorgleefplan zichtbaar te maken. Foto’s zeggen vaak meer dan woorden, die kunnen zo verschillend gezien en bezien worden. Lees op deze weblog: 'Op de gang' en de reactie daarop. Beelden kunnen spreken, we nodigen je uit het gesprek te openen met jouw beeld.

Voor vragen kun je mailen met info@zorgvoorleiderschap.nl

Sabya van Elswijk en Jon Derksen

woensdag 7 maart 2012

Op de gang


foto: www.martijncrowe.blogspot.com
Als ik over de gang loop in het verzorgingshuis word ik aangesproken door een mevrouw. Voor ik het goed en wel in de gaten heb, deelt zij met mij een aantal persoonlijke zaken uit haar leven. Ik voel mij wat overvallen, zoals dat ook kan gebeuren in de trein., als een wildvreemde spontaan ervaringen met mij deelt. En soms ook nog vraagt wat ik er van vind en ik denk 'Hoe kom ik hier weg?'

Maar vandaag op de gang, met deze mevrouw, heb ik dat niet. Als ik de fragmenten van haar leven hoor, vraag ik mij af hoeveel daarvan bekend is aan degenen die haar helpen en verzorgen. Gezien de snelheid waarmee ze haar verhalen met mij deelt is het waarschijnlijk dat iedereen het weet.

Wat zal er met de kennis gedaan worden? Heeft het een plaats in gesprekken met haar? Is er gelegenheid om ook eens verder te praten over lief en leed met iemand die het verhaal al kent? Is er iemand die niet eerst hoeft te vragen naar de oppervlakkige details, maar met haar kan gaan naar de betekenis ervan, onder de oppervlakte?

Wat doen we in het Zorgleefplan met de geschiedenissen van mensen? Wat is nodig om te weten? Wat bepaalt welke vragen en wensen een mens heeft in het hier en nu? De afgelopen weken werkte ik met verzorgenden aan het maken van “typeringen”. Wie is de cliënt? Wat past bij hem of haar? Hoeveel komt er in te staan van de persoonlijke geschiedenissen?

Ik houd ervan hierover met verzorgende te spreken., om samen te kijken naar een manier om verhalen samen te vatten en vorm te geven zodat ze in de zorg benut kunnen worden.
Ik houd van fotoboeken met (oude) mensen. Ik heb er een met als titel: “Luisteren met je ogen.” Dat is toch een fantastische titel.

Gisteren bracht de post een nieuwe variant. “Wat ik later wilde worden”. Ouderen gefotografeerd in de kleding van het vak/beroep dat zij misschien wel hadden gewild, maar wat niet kon omdat… Een vrolijk uitziend boek, waarin op een bijna luchtige manier ook het gemis in een geschiedenis, de spijt, het 'net niet' aan bod komt.

Kunnen we dat een plek geven in een zorgleefplan? En wat doen we daar dan morgen mee als we iemand helpen met het klaar maken van een boterham?

Jon Derksen

zaterdag 3 maart 2012

ActiZ nieuwsbrief

Afgelopen donderdag heeft ActiZ een nieuwsbrief rondgestuurd met informatie over de Inspiratiedag Zorgleefplan. Daarin is helaas een foute tekst opgenomen, waarin de indruk wordt gewekt dat de dag georganiseerd wordt door Magentazorg, Osira en Vivium zorggroep. Dit is onjuist, Jon Derksen en Sabya van Elswijk zijn degenen die het organiseren. Wel is het programma mede tot stand gekomen dankzij input en betrokkenheid van deze drie zorgorganisaties.