dinsdag 20 maart 2012

Eigen talent en Wensbomen


Hier is een foto van het werk van met familieleden van bewoners van Coloriet. Annemarie schrijft:
"Ik heb de Contactpersonen zelf nog aan het werk gezet, door te vragen de individuele wensen van hun familielid, de bewoner in de verschillende domeinen op te schrijven. We hadden 4 verschillende kleuren kaartjes, zoals de “ronde Schijf”van de 4 levensdomeinen. Nadat er wensen waren opgeschreven, hebben we hen de resultaten in de wensboom laten hangen; deze heeft nu een prominente plek op de afdeling PG Westerplein. Velen staan er bij stil, om te kijken wat het is en lezen de kaartjes. De reacties zijn zeer positief en de Contactpersonen gaven aan dit een leuke werkwijze te vinden, om het zorgleefplan zich een beetje eigen te maken."

Petra van Goor over de invoering van zorgleefplannen bij Coloriet: Implementatie; gebruik maken van eigen talent!

Voor de implementatie van een model als het ZorgLeefPlan is het cruciaal dat iedereen op een sleutelpositie op de hoogte is van het proces en meewerkt aan de invoering. “De invoering gebeurt via het coaching on the job principe. Hierbij worden interne trainers opgeleid om de medewerkers te trainen in het werken met het ZorgLeefPlan,” vertelt Petra van Goor. “Wij hebben vacatures opengesteld voor medewerkers die zich willen
ontwikkelen tot zorgleefplancoaches en tot interne trainers. Daar zijn veel
reacties op gekomen en inmiddels hebben we zes trainers en 24 zorgleefplancoaches. Na zelf opgeleid te
zijn, verzorgen de trainers de scholing van alle medewerkers in de organisatie: van zorgmedewerkers tot
het keukenpersoneel en de receptiemedewerkers. De Zorgleefplancoaches zijn getraind en ondersteunen
vervolgens op de afdelingen hun collega’s als zij vragen hebben over het invullen van het ZorgLeefPlan. Op
deze manier is het ZorgLeefPlan een model dat in de hele organisatie leeft en waar iedereen bij betrokken is.”Geen opmerkingen:

Een reactie posten