maandag 19 maart 2012

Ruimte voor passie van de cliënt.


Het was de manier waarop hij zijn emoties verwerkte: met de handen in de klei boetseerde hij de mooiste dingen.
Totdat hij in de laatste fase van zijn leven werd opgenomen in De Regenboog en afscheid dacht te moeten nemen van zijn grootste hobby. Gelukkig ontmoette hij een medewerker die doorvroeg naar zijn levensinvulling tijdens de intake voor het zorgleefplan.

Een mooi voorbeeld van resultaten die we kunnen bereiken dankzij het zorgleefplan”, vertelt Adri van der Slik, hoofd zorg en welzijn in De Regenboog. “Omdat we bij de invulling van het zorgleefplan intensief met de cliënten in gesprek gaan over hun dagbesteding, persoonlijke interesses en eigen identiteit, ontstaan mogelijkheden om mensen meer te bieden dan lichamelijke verzorging. Voor deze man betekende boetseren heel veel. Toen we daar achter kwamen, hebben we een aparte ruimte gevonden waar hij zijn passie kon beleven. Al zijn gereedschap is daar neer gezet. Zo kon hij ook in de laatste weken van zijn leven zijn emoties via de klei verwerken. Dat maakte het afscheid nemen voor hem beter te hanteren.”
Hoewel het invullen van zorgleefplannen voor alle cliënten van Coloriet een forse tijdinvestering vraagt, zijn de reacties van zowel cliënten als medewerkers positief. Adrie: “Door op deze manier met cliënten in gesprek te gaan en werkelijk vraaggericht te werken, voelen  medewerkersweer de spirit en het enthousiasme voor hun vak. Ze zeggen wel eens ‘dit is waar we het eigenlijk voor doen’. Want uiteindelijk willen alle medewerkers dat cliënten prettige leef- en woonomstandigheden hebben. Door de focus te leggen op alle levensdomeinen en niet alleen op gezondheid, ontstaat ruimte voor de eigenheid van de cliënt. Dat hoeven niet alleen mooie dingen te zijn zoals met deze meneer. Tijdens het gesprek komen we ook op trauma’s die mensen in het verleden hebben opgedaan. Door hier oog voor te hebben, ontstaat meer begrip tussen cliënten en medewerkers.”

Alle zorgmedewerkers hebben een training gehad in het werken met het zorgleefplan. “Het is de bedoeling om vóór 1 januari 2012 alle zorgplannen om te zetten in zorgleefplannen,” vertelt Adrie. “Ik zie dat de medewerkers hier gaandeweg meer vaardigheden in krijgen. Het leerproces is om niet het ‘vragenlijstje’ af te werken, maar dit te gebruiken als een handvat en door te vragen op die punten die voor de cliënt belangrijk zijn. Alleen op die manier ontstaat een helder beeld van de leefwereld van de cliënt en de mogelijkheden om hier optimaal bij aan te sluiten.”
uit: Coloriet Nieuws nr 14/december 2012, geplaatst als toelichting op de foto.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten