woensdag 21 maart 2012

Zorgleefplan als Inpiratiebron

Ik heb enkele foto's als voorbeeld van wat wij belangrijk vinden voor cliënten en die de boventoon (zouden moeten) voeren in hun zorgleefplan.
Door recente bezoeken van inspectie en zorgkantoor krijgt het zorgleefplan momenteel helaas te veel aandacht op het gebied van wet- en regelgeving i.p.v. als inspiratiebron te dienen cliënten te helpen hun eigen autonomie en zelfregie  te bewerkstelligen. 

Marian van Helvoort, Magentazorg


Sjoelen! een sjoelbak van 5 meter lang en een van de activiteiten waarvoor grote belangstelling is  
Uit eten in het restaurant!
Werk op bestelling door de cliënten van de Korsakov afdeling 

Bij de groep Korsakov clienten gaat het om aangepast werk
Sjoelen1 opmerking: