zondag 10 juni 2012

Nieuwe inspiratiedag: Wie beslist?


Eén van de ambities van het werken met (zorg)leefplannen is dat cliënten en gebruikers van zorg regie houden of krijgen over eigen bestaan. Dat zo'n zorgleefplan