zaterdag 22 september 2012

Inspiratiedag 3 ´Samen Zorgen´ op 30 november 2012!


Foto door Martijn Crowe
Er is een tijd geweest dat we alles konden uitbesteden aan de overheid. Ook de zorg voor onze zieke of oude familie.
Die tijd lijkt voorbij, blijkens de vele discussies die we bijna dagelijks in de pers kunnen volgen. De familie zal in de zorg voor langdurig zieken en ouderen steeds meer betrokken raken. Dat betekent in de praktijk dat professionele verzorgers en de familie in een dialoog moeten komen. In Nederland en daarbuiten zijn dagelijks directie, zorgprofessionals, familie en vrijwiligers bezig met het zorgen voor mensen. Vanuit deze dagelijkse betrokkenheid organiseren we een inspiratiedag om ervaringen over dit thema uit te wisselen en elkaars vragen te beantwoorden.

Op de 3de inspiratiedag 'Samen Zorgen' gaan mensen uit verschillende sectoren en rollen in de zorg aan de slag met hoe de samenwerking tussen familie, zorgprofessionals en vrijwilligers vorm kan krijgen, en welke instrumenten erbij kunnen helpen. Ook gaan we in op de vraag hoe familie om kan gaan met professionele zorg voor hun naaste. Experts in de langdurige zorg Leo van Erp en Marco Wisse gaan met u in gesprek over hun en uw ervaringen en inzichten in het samenspel tussen familie, zorgprofessionals en vrijwilligers in de praktijk. Na een inspirerende start van de dag, gaat u aan de slag met de volgende thema's:
  • Waar vult de familie aan wat kan bijdragen aan een zo prettig mogelijk leven voor de verzorgde?
  • En hoe kan de familie omgaan met professionele verzorgenden en profijt trekken van hun bijdrage?
  • Hoe kun je familie betrekken in de zorg binnen een instelling?
  • Welke rol spelen vrijwilligers en hoe zou hun contact met de verzorgenden en familie moeten zijn?
  • En welke mogelijkheden biedt zorg thuis als de familie samenwerkt met professionele instellingen?
Met de input van deze inspiratiedag krijgt u een scala van ideeën hoe u tot een oplossing kunt komen voor het samenspel van zorg tussen familie en zorgprofessionals. Die oplossing is geen standaardrecept maar maatwerk, dus passend bij de eigen organisatie en bij eigen manier van werken.

Op deze inspiratiedag werkt u met ervaren experts uit de langdurige zorg, die deze dag doen vanuit hun eigen ervaring en  betrokkenheid. Dit zijn:


Sabya van Elswijk is als medisch socioloog aan de slag gegaan in de ouderenzorg. Internationaal heeft zij onderzoek gedaan naar ouderenzorg, en werkt nu als procesbegeleider en opleider aan menswaardigheid in de zorg. Haar boek over dementiezorg is verschenen in 2012, haar tweede boek `Samen zorgen´ zal gaan over de relatie tussen verzorgenden en familie. Zij is de initiator van de inspiratiedag ´Samen Zorgen´. 

Leo van Erp is voorzitter van de RvB van zorgcentra de Kempen, en is al 30 jaar ondernemer in de zorg vanuit passie en betrokkenheid. Auteur van columns en boeken over cliëntgerichte zorg en zijn ervaringen in de zorg, zijn laatste boek is 'Op zoek naar een mens.' (2011) In zijn werk bij De Kempen is Leo iniator en begeleider van een traject met In voor zorg om familiezorg handen en voeten te geven.


Marco Wisse is directeur bij de Vivium Zorggroep, en houdt zich bezig op alle vlakken bezig met sociale vernieuwing. Al jaren profileert hij zich bij het vormgeven van vernieuwingen in de zorg, en innovatief omgaan met beleid en veranderingen in de maatschappij. Door zijn bijdrage aan de dialoog over de zorg weet hij mensen binnen en buiten de sector aan elkaar te verbinden. 

De Inspiratiedag 'Samen Zorgen' vindt plaats op vrijdag 30 november 2012, van 9.30 tot 16.30 uur in Theater De Berenkuil in Utrecht. De kosten zijn €290,- ex BTW. Schrijf nu in, of mail ons voor vragen en contact.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten