donderdag 25 oktober 2012

Familie is niet lastig, maar heeft het lastig

Een vriendin die ook in de verblijfszorg werkt, vroeg me eens verbaasd: ‘Doet Noorderbreedte dan ook aan emotionele ondersteuning van mantelzorgers?’
Voor ons is dat vanzelfsprekend: wij bieden mantelzorgers zowel individuele als groepsonde
In onze visie is familie belangrijk en zinvol voor de cliënt en moet je als zorgverlener alle mogelijkheden benutten om die relatie in stand te houden. Wij zullen familie niet verplichten om iemand te wassen of eten te geven, maar we verwachten - binnen de mogelijkheden – wel een actieve betrokkenheid van mantelzorgers.

Open communicatie
Verzorgenden nemen het initiatief tot samenwerking en communiceren zo helder en open mogelijk met de familie. We leiden ze hierin op. Als iemand hier net komt wonen, vragen we de familie om samen met ons een levensloopverhaal van die persoon te maken. Wat was het voor persoon? Wat is van belang in de zorg aan deze persoon? Maar ook: wat  is voor de mantelzorger zelf belangrijk?

Na een tijdje gingen verzorgenden in het project beseffen dat familieparticipatie helemaal niet inhoudt dat je familie vraagt mee te helpen met eten geven of wassen, maar dat je hun kennis en kunde bij de zorg betrekt. De verzorgenden hadden lang het idee: wij horen alles te weten en te doen, want die cliënt woont nu bij ons.

Inmiddels vragen ze mantelzorgers veel sneller om advies als ze in de zorg ergens tegenaan lopen. Dit kan ook makkelijker doordat mantelzorgers er bij de bespreking van het zorgleefplan al bij zijn. Mocht een bewoner probleemgedrag gaan vertonen, dan is de afspraak dat we dit de familie niet alleen zo snel mogelijk meedelen, maar dat we ze ook laten meedenken over een mogelijke oplossing.

Luisteren
Omgaan met lastige situaties blijft een van de lastigste dingen. Van verzorgende tot locatiemanager en van receptionist tot arts leren we om niet in de verdediging te gaan als familie ontevreden is, maar juist goed te luisteren naar wat de familie te zeggen heeft. Zo voorkom je klachten. En als een verzorgende dan tegen je zegt: ‘Familie is niet lastig, maar heeft het lastig’, weet je dat je met elkaar op de goede weg bent.

Tegelijkertijd drukken we verzorgenden op het hart om op tijd aan de bel te trekken als er sprake is van een verstoorde samenwerkingsrelatie, bijvoorbeeld door onenigheid in de familie, of blijvende kritiek. We hebben hiervoor een stappenplan ontwikkeld, waarin bijvoorbeeld staat dat ze ons als maatschappelijk werk laten meedenken in moeilijke situaties en dat er een vaste contactpersoon moet zijn voor de betreffende familie.

Door Annie Vrij, Maatschappelijk werker bij Friese zorgorganisatie Noorderbreedte in Noord Friesland.
 Zij heeft met het project Familieparticipatie (2010) het belang van samenspel met mantelzorgers binnen de locatie Nieuw Mellens op de kaart gezet. De gemeente Leeuwarden subsidieerde dit project.
Bron: www.mezzo.nl


Doe mee met de Inspiratiedag Samen Zorgen op 30 november in Utrecht en schrijf u nu in


Geen opmerkingen:

Een reactie posten