maandag 29 oktober 2012

Programma Inspiratiedag Samen zorgen

Inmiddels hebben zich naast de sprekers en begeleiders, ook experts op het gebied van familie, zorgprofessionals en vrijwilligers bij de dag gevoegd. Er zijn nu nog plekken vrij
, en de deelnemers komen uit allerlei functies vanuit de VG, GGZ en ouderenzorg, en ook zijn er adviseurs, leraren en mantelzorgers aanwezig.

De Inspiratiedag zal geopend worden door Sabya van Elswijk, auteur en specialist op het gebied van samen zorgen. Zij neemt u in vogelvlucht mee langs de rol van familie en vrienden in de zorg in Nederland en in andere landen. Zij laat zien wat de laatste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van familiebetrokkenheid in de zorg zijn. Ze is auteur van het boek `Samen zorgen, samen een zorg?`.

Vervolgens gaat u de diepte in met Leo van Erp, bestuurder van zorgorganisatie De Kempen. Hij heeft met ondersteuning van het In voor zorg programma de familie een andere plek weten te geven in de zorg. Hij was nauw betrokken bij dit proces en deelt de oplossingen en problemen die ze tegenkwamen. Uit zijn ervaring blijkt dat cliëntgerichte zorg automatisch betekent dat de familie deel is van de dagelijkse zorg, op de manier die past bij de client.

Bijzondere gast is Cora Postema, die mij terecht benaderde met de opmerking dat op zorg en welzijnscongressen altijd over, maar zelden door familie gesproken wordt. Zelf schrijft zij een blog over haar ervaring en inzichten als mantelzorger van haar man, en publiceerde het boek Zorg jij of zorg ik? en heeft de stichting Partnerzorg opgericht. Cora kan als geen ander laten zien waar het misgaat in de praktijk van samen zorgen, en verwoorden hoe het wel zou kunnen.

Marco Wisse gaat met u aan de slag met uw eigen vragen, problemen en oplossingen. Ervaren directeur in de zorg, en een mens dat met oplossingen komt voor dagelijkse, onoplosbaar lijkende problemen. Hier kunt u uw eigen vragen stellen, en profiteren van de kennis van anderen, terwijl u onderwijl bijdraagt aan het beantwoorden van de vragen waar anderen in hun praktijk tegenaan lopen.


De Berenkuil
Hierna gaat een ieder op zoek naar wat hij/zij nog mist, wil weten, wil vragen. Naast de marktplaats, waar ieder zijn vraag en aanbod kwijt kan, zijn er workshops over ICT oplossingen voor de communicatie en samenwerking tussen familie, vrijwilliger en professional, instrumenten om de cultuur te veranderen en concrete manieren om familie in te bedden in de dagelijkse zorg, zoals het ecogram.

Thema`s die in elk geval aan bod komen zijn:
  • Waar vult de familie aan wat kan bijdragen aan een zo prettig mogelijk leven voor de verzorgde?
  • En hoe kan de familie omgaan met professionele verzorgenden en profijt trekken van hun bijdrage?
  • Hoe kun je familie betrekken in de zorg binnen een instelling?
  • Welke rol spelen vrijwilligers en hoe zou hun contact met de verzorgenden en familie moeten zijn?
  • En welke mogelijkheden biedt zorg thuis als de familie samenwerkt met professionele instellingen?
Met de input van deze inspiratiedag krijgt u een scala van ideeën hoe u tot een oplossing kunt komen voor het samenspel van zorg tussen familie vrijwilligers en zorgprofessionals. Die oplossing is geen standaardrecept maar maatwerk, dus passend bij de eigen organisatie en bij eigen manier van werken.

De Inspiratiedag 'Samen Zorgen' vindt plaats op vrijdag 30 november 2012, van 9.30 tot 16.30 uur in Theater De Berenkuil in Utrecht. De kosten zijn €350,- ex BTW. Schrijf nu in, of mail ons voor vragen en contact op sabya@zorgvoorinspiratie.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten