zondag 25 november 2012

Familiefabels

In de voorbereiding van de Inspiratiedag Samen Zorgen komen we veel verhalen tegen. Verhalen van mensen die in de zorg werken en niet weten wat ze nog beter zouden kunnen doen.

dinsdag 20 november 2012

Devaluerende etiketten


Vorige week zei iemand tegen me: "Jij bent helemaal geen mantelzorger. Jij bent een mens die streeft naar autonomie en je strijdt tegen datgene wat je autonomie aantast." Ik werd er stil van.
Ze had helemaal gelijk. Haar opmerking ervoer ik als een soort van bevrijding van een etiket.

maandag 19 november 2012

Kleinkunst voorstelling over samen zorgen


Samen zorgen is belangrijk in het leven van iedereen, Theatermaker Dominic van Vree maakt hiervover een theatervoorstelling. "Moet ik mijn moeder wassen?” vraagt theatermaker Dominic van Vree

zondag 18 november 2012

Hoge werkdruk in de zorg: 7 tips

Een beetje werkdruk is goed om je prioriteiten te stellen. Maar teveel werkdruk maakt mensen juist minder effectief. Training- en adviesbureau Zin in Zorg geeft op haar blog zeven tips om er beter mee om te gaan:

zaterdag 17 november 2012

Zorgvrager rekent op familie


Ruim 90 procent van de senioren rekent op zorg van echtgenoot(e) of kinderen als ze hulpbehoevend worden. Maar slecht 23 procent vraagt dat aan hen als het nodig is.
Foto Martijn van Oorschot thefaketory.org

vrijdag 16 november 2012

Oog voor elkaar…..


Ben ik ook mantelzorger?’, vroeg gisteren een bewoner van ons wooncentrum aan mij. Ik kende de bewoner en weet dat hij 87 jaar is. Ik bevestigde zijn vraag: ‘ja u bent ook een mantelzorger.

donderdag 15 november 2012

Regels in de weg van familie en vrijwilligers in zorgorganisaties?

Thuis mag ik mijn moeder gewoon naar het toilet brengen, sterker nog, ik zal wel moeten, maar sinds ze in De Bongerd woont, moet ik ineens op de zuster wachten.´

woensdag 14 november 2012

Zorgheld Emile spreekt op Inspiratiedag Samen Zorgen

We zijn trots om Emile de Roy van Zuijdewijn erbij te hebben op de Inspiratiedag Samen Zorgen. Hij zal op die dag ingaan op wat zijn mensen in de praktijk tegenkomen in de omgeving van de client, en hoe ze daarmee omgaan.

dinsdag 13 november 2012

Er kan meer voor hetzelfde geld

Stel de cliënt en de familie centraal in je strategie. Je hoort het bijna overal inmiddels. Het klinkt logisch en makkelijk. Maar hoe doe je dat in de praktijk van een complexe organisatie en hoe kun je dan ook nog financieel de boel op orde houden? De Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK) in de regio tussen Tilburg, Eindhoven en de Belgische grens heeft er ervaring mee.

maandag 12 november 2012

Blogboek: voor ouders, kind en zorgprofessionals


Blogboek is ontstaan door de dagelijkse praktijk. Sanne-Lot van Ulzen is moeder van een zorgintensief kind en was manager in het bedrijfsleven.

zondag 11 november 2012

Leo van Erp: Dans op de Gang

Dans op de gang

Mijnheer Soetens loopt door de gang van het zorgcentrum. Al ruim vijf jaar komt hij hier iedere dag. Eerst kwam hij om zijn vrouw, Rietje, te bezoeken.

zaterdag 10 november 2012

GGZ beloont goede familie ervaringen


Ook in de GGZ staat familie hoog op de agenda van de zorgprofessionals. Om dat te stimuleren is de LPGGz Ster in het leven geroepen, als beloning voor teams waar de familie van hun clienten zeer tevreden zijn over hun bejegening. 

vrijdag 9 november 2012

Woorden maken de relatie

In toenemende mate valt mij de woordkeus op, die wij in de zorg gebruiken als het gaat om de cliënten:
  • De cliënt mag meepraten over eigen zorg-/leefplan.
  • Inspraak voor de familie in het woon-/leefklimaat.
  • De zorg droomt in brainstormsessies over het ideale verpleeghuis en gaat in de ontwerpfase de familie en cliënten interviewen.

woensdag 7 november 2012

We helpen: een marktplaats voor het organiseren van hulp


WeHelpen.nl is opgezet als een marktplaats met slimme functies voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp, aangevuld met gerichte informatie aan hulpverleners en hulpbehoevenden.

Familieparticipatie 2.0: Vilans

Met Familieparticipatie 2.0 voelen mensen zich steeds meer betrokken bij hun familieleden in een verpleeg- of verzorgingshuis.

dinsdag 6 november 2012

Film: Samenwerken met Vrijwilligers

Voor verzorgenden ontwikkelde Vilans de korte fillm Zorgen doe je samen met vrijwilligers. Naast goede zorg geef je als helpende of verzorgende aandacht aan je cliënten.

maandag 5 november 2012

Acties in de zorg tegen werkdruk

Werkdruk in de zorg is van oudsher een heikel punt. Medewerkers willen hun werk goed doen en tegelijk aandacht hebben voor de mens. Met de stijgende administratieve lasten en beperkte zorgtijd komen medewerkers in tijd- en gewetensnood.

zondag 4 november 2012

Familienet: hulp bij communicatie

Ik las een artikel over hoe ICT ingezet kan worden voor makkelijkere samenwerking tussen verzorgenden, vrijilligers en familie. Wat me trof was het concrete en simpele toepssing. Oprichters Maarten en Hein hebben Familienet verzonnen voor hun eigen zorgsituatie. Op de Inspiratiedag Samen Zorgen zullen zij een workshop geven over hoe familienet kan helpen. Hier alvast een introductie, meer informatie vindt u op hun website.

zaterdag 3 november 2012

In acht stappen naar familieparticipatie

In voor zorg is het programma voor verbeteringen in de langdurige zorg van het Ministerie VWS.

Familieparticipatie vraagt om acties op verschillende terreinen. Vaak is een enkel, op zichzelf staand initiatief niet genoeg. Er zijn 8 
stappen om familieparticipatie in te voeren.

donderdag 1 november 2012

Samenspelscan formele en informele zorg


Als managers, mantelzorgers en zorgverleners deze lijst met vragen invullen, laat de uitkomst zien hoe het is gesteld met het samenspel tussen mantelzorgers en zorgverleners binnen uw organisatie.