vrijdag 16 november 2012

Oog voor elkaar…..


Ben ik ook mantelzorger?’, vroeg gisteren een bewoner van ons wooncentrum aan mij. Ik kende de bewoner en weet dat hij 87 jaar is. Ik bevestigde zijn vraag: ‘ja u bent ook een mantelzorger. Daar wilde hij meer van weten en we schoven samen aan een tafel en gingen in gesprek. Ik vertelde dat een mantelzorger iemand is die voor een zieke of hulpbehoevende, de handen uit de mouwen steekt. ‘Oh, maar dan ben ik geen mantelzorger, want ik heb zelf heel veel hulp nodig’, kreeg ik als antwoord. Ik legde hem uit dat het niet de veelheid van hulp is die maakt dat je een mantelzorger bent, maar het feit dat je bereid bent om voor een ander iets te doen. In vaktaal zou ik zeggen: ‘het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit’. Ik weet dat deze bewoner elke dag de post uit de brievenbus haalt van zijn buurvrouw en deze naar haar appartement brengt.

Het kan dus maar zo zijn dat je niet weet dat je een mantelzorger bent. En ik weet dat er veel mensen zijn die zich niet bewust zijn van hun rol. Daar zou iets aan gedaan moeten worden. Zeker nu alle instanties en de overheid het regelmatig hebben over de plichten van een mantelzorger. Familieleden voelen zich geen mantelzorger van hun naaste.

De presentjes die we de mantelzorgers mee gaven op de dag van de mantelzorger, als dank voor de goede zorgen
En over die ‘plicht’ hebben we gisteren met elkaar dialooggesprekken gehad. Fantastische gesprekken die veel inspiratie gaven, maar die ook veel emoties opriepen. Twee stellingen had ik opgehangen en die deden zijn werk. In de eerste stond dat mantelzorgers verplicht gesteld moeten worden voor de bevordering van het welzijn van ouderen en de tweede gaf aan dat de overheid verplicht was om hier voor te zorgen, de ouderen hadden hier jarenlang voor betaald. Unaniem was iedereen er op tegen om het te verplichten en niet alleen om de uren die ingevuld moeten worden, maar ook dat de inzet van de mantelzorger dan wel eens ongewenst zou kunnen zijn. Wat heb je aan een dochter aan het bed, die zit te werken op de laptop? Er was zeker bereidheid om mee te helpen in de zorg aan hun naaste. Op vaste tijden van hulp kunnen we echter niet rekenen. Een dochter vertelde dat het erg afhankelijk is hoe ze zichzelf voelt, is niet meer de jongste. Een ander vertelde dat ze nog werkte en kinderen heeft en niet zoveel kon bieden. Incidenteel is iedereen bereid om iets te doen.
Ook werd wel heel duidelijk dat voor sommige familieleden de zorg als erg zwaar wordt ervaren. Een demente moeder die een totaal ander karakter heeft gekregen of een moeder die erg depressief is omdat ze bijna niets meer zelf kan.
Wat we vaststelden is dat de communicatie veel beter kan én moet tussen verzorgenden en familieleden en dat we vooral meer kunnen samenwerken. Familieleden van mensen met geheugenproblematiek hebben behoefte aan het delen van ervaringen met andere familieleden. In de ‘gewone wereld’ praat je er niet graag over, omdat mensen je vaak niet snappen.
Laten we oog houden voor elkaar ! 
Deze blog is geschreven door Gerda Kamp naar aanleiding van het mantelzorg weekend 2012.


Doe mee met de Inspiratiedag Samen Zorgen op 30 november in Utrecht en schrijf u nu in


Geen opmerkingen:

Een reactie posten