zondag 23 december 2012

In voor zorg congres 'Thuis': wat valt er op?


De langdurige zorg gaat ingrijpend veranderen. Staatssecretaris Martin van Rijn stelt dat de overheid dit proces zoveel mogelijk wil faciliteren, maar dat primair het veld zelf aan zet is. Careyn is er klaar voor, en wil graag een voorbeeldfunctie vervullen.

We moeten ophouden de langdurige zorg te zien als een probleem, vindt staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Martin van Rijn. ‘Het is een sector waarop we internationaal gezien juist enorm trots mogen zijn, want we hebben die zorg in Nederland heel goed geregeld. Maar als we willen waarborgen dat dit ook in de toekomst zo blijft, dan moeten we wel nadenken over de vraag welk deel van die zorg we collectief willen blijven regelen en wat mensen zelf kunnen regelen en betalen.’
Van Rijn zei dit maandag 10 december 2012 tijdens het congres In voor zorg! Thuis. En zorgaanbieder Careyn, mede-organisator van dit congres, wil graag een voorbeeldfunctie vervullen in het veranderproces dat nodig is om de vernieuwing te bewerkstelligen die Van Rijn voor ogen staat. ‘Wij lopen vooruit op de kabinetsplannen’, zei Ton van Overbeek, bestuurder van Careyn. ‘We willen meer doen voor minder geld door zorg te substitueren. Bij de wijkraadplegingen die we geregeld doen, merken we dat mensen in de wijk elkaar nog niet zo goed weten te vinden. En dat is wel nodig om de beoogde omslag te maken van de verzorgingsstaat naar de participatiestaat. We leren dus op een nieuwe manier naar ons werk te kijken, door niet klakkeloos uit te gaan van de zorgvraag waarmee we worden geconfronteerd, maar door uit te gaan naar wat de cliënt zelf kan of wat diens directe omgeving kan regelen. Wat dan overblijft, is de zorg die wij bieden.’ Lees het verslag verder op de website van In voor zorg. 

Wat opvalt in de verhalen van mensen die in kleinere teams zijn gaan werken, is dat mensen als buren, huismeesters, familie, huisartsen en anderen ineens een nadrukkelijke rol gaan zijn gaan spelen. Mijn eigen ervaring is dat medewerkers in grote organisaties veel van hun tijd bezig zijn met elkaar, de organisatie en andere interne aangelegenheden. De verandering naar kleinere teams, die met een vaste groep cliënten werken lijkt op een natuurlijke manier de aandacht weer te vestigen op degenen die er toe doen in het leven van mensen die zorg nodig hebben.
Welke ervaringen heeft u hiermee?
Sabya van Elswijk
Doe met de Inspiratiedag Samen Zorgen op 15 februari 2013, je kunt je hier inschrijven


Geen opmerkingen:

Een reactie posten