woensdag 13 februari 2013

Betrokkenheid medewerkers en familie in de zorg werpt vruchten af

Zorgorganisatie Brabant Zorg experimenteerde met sociale innovatie. Ouderen die er verblijven, bepalen nu méér met hun familie en met medewerkers hoe hun dag eruit ziet. De zoon van mevrouw Van de Sande kookt mee en wast af. De dochter van meneer Jansen in Australië houdt via de Facebookpagina van Brabant Zorg contact met haar vader. En omdat verzorgende Ria in haar vrije tijd ook pedicure is, doet zij dit werk ook bij Brabant Zorg.

In 2011 nam brancheorganisatie ActiZ het initiatief een experiment sociale innovatie te starten, samen met Brabant Zorg en de Hogeschool Utrecht.  "Er zijn straks onvoldoende professionals die onze ouderen kunnen verzorgen", zegt beleidsmedewerker Frans van Rooijen van ActiZ. "Daarnaast willen ouderen en familie meer invloed op de zorg. Ze willen er meer bij betrokken worden. Wat ze thuis voor hun ouders deden, willen ze  blijven doen. En medewerkers willen meer ruimte en zelfstandigheid. Deze ontwikkelingen prikkelden ons om na te denken over alternatieve organisatie- en werkvormen. Dit vatten we samen onder de noemer sociale innovatie. Diverse zorgorganisaties doen hiermee ervaring op. Tijdens werkconferenties,  eind 2012, hebben we kennis en ervaring uitgewisseld over sociale innovatie."

Medewerkers aan zet
Uniek aan het experiment in drie verpleeghuisafdelingen bij Brabant Zorg is dat de medewerkers de innovatie zelf hebben uitgewerkt, samen met cliënten of familie."Ze dachten na over hun ideale zorg en organisatie en kwamen met voorstellen. Zo werken ze bijvoorbeeld met een IPad op de kamer van de cliënt, zodat ze niet meer zo lang achter een computer in een werkruimte hoeven te zitten. Ook worden ze ingezet voor taken die passen bij hun talenten of tweede beroep. Zorgprofessionals die bijvoorbeeld ook pedicure zijn, kunnen dit ook in de zorgorganisatie toepassen. Verder zijn er kleinere zorgteams, waardoor ouderen niet steeds te maken krijgen met een ander. Maar ook familie en vrienden worden betrokken bij het werk. Voor deze zorgconcepten zijn  faciliteiten geboden in de organisatie. Het management speelde daarbij op afstand een  ondersteunende rol.

Tevreden
De eerste resultaten zijn bemoedigend. "Medewerkers willen nu niet anders meer werken en dat blijkt ook uit het ziekteverzuim. Dat is drastisch omlaag gegaan. De administratielast die voorheen altijd veel tijd in beslag nam, is ook sterk verminderd. En cliënten en hun familie zijn enthousiast." Medio 2013 zijn de definitieve resultaten van dit experiment bekend.

Bovenstaand artikel is verschenen in de nieuwsbrief Zorg voor innoveren. Dit is een heel mooi en inspirerend initiatief en we hopen binnenkort meer nieuws te ontvangen.

Wilt u meepraten over nieuwe initiatieven en mogelijkheden voor samen zorgen? Schrijf nu in voor de Inspiratiedag Samen Zorgen op donderdag 7 maart in Utrecht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten