In haar woonplaats Moergestel is ze een bekende inwoonster vanwege haar betrokkenheid op het dorp, een betrokkenheid die zich nadrukkelijk ook manifesteert in Oisterwijk en Heukelom. De meeste van haar activiteiten als vrijwilliger zijn gericht op het versterken van de samenleving. Familiezorg is daar weer een voorbeeld van dat in feite in dezelfde lijn ligt als initiatieven als de jaarlijkse vrijwilligersprijs, de reuzen en de Moergestelse dorpsmanifestatie WieKentKunst. Deze en andere activiteiten, waarbij zij mede aan de basis stond, mogen geslaagd worden genoemd.
Het werk als casemanager Familiezorg richt zich met name op langdurige en/of complexe meervoudige problematiek (voor jong en oud) en wordt gefinancierd uit projectgelden, in tegenstelling tot die vrijwillige taken voert Henny dit werk uit als een betaalde kracht. Bij Familiezorg staat de zorgsituatie rondom een persoon centraal, terwijl in veel reguliere mantelzorgbegeleiding de steun aan de mantelzorger centraal staat. Door een goede analyse en inventarisatie van de hulpvraag wordt door Henny altijd eerst een gedegen plan van aanpak geschreven. Op basis van behoefte en vraaggericht. Daarop wordt vervolgens in overleg met huisarts en andere betrokkenen relevante begeleiding en hulp ingezet m.m.v. mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. ‘Ik voer uit en coördineer de te volgen stappen, vervolgafspraken en onderhoud de contacten met de diverse netwerkpartners rondom een persoon of gezin. Daardoor is de geboden zorg doelgericht, het pakt goedkoper uit en continuïteit is gewaarborgd. Dat maakt het verschil.’
Brabantse traditie 
Familiezorg past in een Brabantse traditie en in de actuele maatschappelijke situatie. Deze komt neer op de zelfredzaamheid van mensen. Brabantse plaatsen als Oisterwijk, Moergestel en Heukelom kennen een grote traditie van samenwerking binnen verenigingen en corporaties. De laatste tijd wordt meer en meer teruggevallen op deze eigenheid omdat de overheid zich terugtrekt. Er worden bijvoorbeeld coöperaties opgericht waarbinnen mensen samen idealen verwezenlijken. Op deze manier zorgen mensen voor zichzelf. Over dit fenomeen is in oktober vorig jaar in Oisterwijk zelfs een Europees congres gehouden.
Hennie van Schooten (Foto: Chris van den Bijgaart)
De Familiezorg van Hennie van Schooten is gestoeld op de mantelzorg. Iedereen kan zich voor het feit gesteld zien worden dat hij mantelzorg moet bieden. Dat kan net zo goed in een jong gezin zijn als bij ouderen. Iedereen kan namelijk een ongeluk krijgen of een ziekte oplopen. Nu de zorgkosten zeer sterk stijgen en de beperking daarvan onderwerp is van een brede discussie, wordt steeds meer een beroep gedaan op mantelzorgers. De definitie van mantelzorg is als volgt: zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door familie, vrienden, kennissen, buren, collega’s of leden van een vereniging.
 LEES MEER op de website van het Oisterwijk Nieuws.
Praat hierover verder op de Inspiratiedag Samen Zorgen op donderdag 7 maart in Utrecht, inschrijven via de website