maandag 18 maart 2013

Mega MoeMaandagmorgen. Half  Nederland gaat aan het werk of is op weg naar school. Ik kruip zelf na het ontbijt weer terug mijn bed in. Nu hoor ik u bijna  zeggen of denken: Oh, heerlijk dat lijkt mij ook wel wat! Natuurlijk kan ik mij die gedachte wel voorstellen. Helemaal als ik nu naar buiten kijk.Het is koud en guur. De zon lijkt niet van plan zich te laten zien. 

donderdag 7 maart 2013

Adult Social Care New Innovation Fund

Inspiratie beperkt zich niet alleen tot Nederland, we brengen ook nieuws, voorbeelden en ideeen uit de rest van de wereld over samen zorgen, manieren van wonen en zorgen en innovaties. 

Southwark adult social care has established a new Innovation Fund of at least $310,706.52 (£200,000) for voluntary and community sector organisations in the borough.

woensdag 6 maart 2013

Levensverhalen

Als je ouder hulpbehoevend wordt, loopt hij of zij het risico dat hij/zij opgaat in de massa van
zorgafhankelijken. Dit brengt vaak verlies van individualiteit met zich mee: je bent iemand
met een trombosebeen. Dat je vroeger een Elfstedenkruisje hebt verdiend is op het eerste
gezicht niet aan je af te lezen. Hoe verder de aftakeling is gevorderd, hoe minder goed je
ouder daar ook zelf over kan vertellen. De kwaliteit van de zorg voor je ouder kan verbeteren als jij
stimuleert dat je ouder als de unieke persoon wordt gezien die jij kent, met zijn of haar levensverhaal.
En niet als een “anoniem” geval, een grijze muis.

dinsdag 5 maart 2013

Informele zorg 3.0


Op dit moment zorgen ongeveer 2,6 miljoen Nederlanders voor mensen in hun nabije omgeving. Daarnaast zijn er nog zo’n 300.000 tot 450.000 vrijwilligers actief in de zorg. De politiek gaat er van uit dat deze aantallen best nog wat kunnen groeien. Maar dat is niet terecht.

zondag 3 maart 2013

Wie Zorgt er voor wie?


Vanuit de politiek komen steeds meer geluiden dat de zorg voor chronisch zieken en ouderen  gedaan zal moeten worden door mensen uit de eigen omgeving.
Maar wat betekent dit voor Zorgvragers en Zorggevers? Voor mij  (en dus niet voor iedereen!):

zaterdag 2 maart 2013

Inspiratiedag op 21 maart

Inspiratie betekent adem halen. En het betekent op nieuwe ideeën komen. Mensen kunnen elkaar inspireren met hun verhalen van wat ze hebben meegemaakt. Laat u inspireren en we nodigen u ook uit om anderen te inspireren door uw bijdragen.

Dit is het programma van de Inspiratiedag Samen Zorgen op donderdag 21 maart 2013 in Utrecht:

Organisator Sabya van Elswijk met “mantelzorg?” in Cambodja. Tijdens haar reizen onderzoekt Sabya hoe mensen voor elkaar zorgen, en reflecteert op de manier waarop we in Nederland voor elkaar zorgen. 
Auteur Lausanne Mies met verhalen van mensen in de zorg. Lausanne schrijft verschillende boeken met en over verhalen van mensen in de zorg. Ze vraagt in haar werk af hoe je het contact kunt houden tussen die verhalen en de professionele zorg. Zorg ondernemer Peter Brands met zijn ervaringen als Herbergier. Na een loopbaan in de reguliere zorg, startte Peter met zijn vrouw een plek waar zij wonen en zorgen voor dementerende ouderen.
Marco Wisse is directeur bij verpleeghuis Naarderheem, en ontdekte een paar jaar geleden de grte verschillen tussen zijn aanpak en hoe zijn medewerkers hun werk beleefden. Sindsdien experimenteert hij met het rruimte geven aan zijn teams, en wordt regelmatig verrast door vernieuwingen en ideeen die mensen zelf uitvoeren. de Vivium Zorggroep, en houdt zich bezig op alle vlakken bezig met sociale vernieuwing. Met zijn bijdrage aan de dialoog over de zorg weet hij mensen binnen en buiten de sector aan elkaar te verbinden.
Hoogleraar Martijn van Oorschot begeleidt de dag, en houdt Inspiratie als rode draad door de dag vast. Hij komt steeds bij u terug met de vraag wat u geïnspireerd heeft. Hij bevraagt u en de anderen in de groep op uw ervaringen en wensen, zodat u elkaar verder kunt helpen.

Er is een tijd geweest dat we alles konden uitbesteden aan de overheid. Ook de zorg voor onze zieke of oude familie. Die tijd lijkt voorbij, blijkens de vele discussies die we bijna dagelijks in de pers kunnen volgen. De familie zal in de zorg voor langdurig zieken en ouderen steeds meer betrokken raken. Dat betekent in de praktijk dat professionele verzorgers en de familie in een dialoog terecht 'moeten' komen. We organiseren een inspiratiedag om ervaringen over dit thema uit te wisselen en elkaars vragen te beantwoorden. Kosten zijn 350 euro ex BTW.De Berenkuil

Peter Brands: Herbergier

Op 7 maart komen Peter en Margriet Brands vertellen over hun zorgonderneming: Herbergier Oostvoorne. De Herbergier is een zorgformule voor mensen met geheugenproblemen zoals Alzheimer of dementie, die niet meer zelfstandig kunnen wonen. In elke Herbergier wonen circa 16 mensen, die we de ruimte bieden om zoveel mogelijk het leven voort te zetten zoals ze dat altijd geleid hebben. Bureaucratie kennen we niet. Onze zorgondernemers, die een Herbergier leiden en er zelf ook wonen, zorgen ervoor dat alle tijd en energie gestoken wordt in hun gasten.

vrijdag 1 maart 2013

Lausanne Mies: Eigen verhalen in de zorg

Lausanne Mies is te gast op de Inspiratiedag Samen Zorgen op 7 maart. Ze werkt met mensen in de zorg om hun verhalen op te tekenen en een stevige plek te geven in het Nederlandse zorglandschap. Haar laatste boek 'Integrale zorg voor chronisch zieken' is bedoeld als leerwerkboek voor HBO's maar bevat vooral veel verhalen van mensen in de zorg.