vrijdag 1 maart 2013

Lausanne Mies: Eigen verhalen in de zorg

Lausanne Mies is te gast op de Inspiratiedag Samen Zorgen op 7 maart. Ze werkt met mensen in de zorg om hun verhalen op te tekenen en een stevige plek te geven in het Nederlandse zorglandschap. Haar laatste boek 'Integrale zorg voor chronisch zieken' is bedoeld als leerwerkboek voor HBO's maar bevat vooral veel verhalen van mensen in de zorg. 

Ik heb moeten leren dat ik als patiënt zeggenschap heb over de manier waarop ik behandeld word. Dat het goed is zelf na te denken over mijn wensen en dat ik aangeef hoe ik wil dat zorgverleners met mij omgaan.' Anke de Jong-Koelé

Verhalen van mensen met een chronische ziekte staan centraal, zowel in het leer-werkboek als op de bijbehorende dvd. Uit deze verhalen blijkt dat patiënten geen onderscheid maken tussen zorg en welzijn, en ook niet redeneren vanuit een bestaand (zorg)aanbod. Zij willen vooral leren omgaan met de beperkingen die ze ondervinden in hun dagelijks leven.

Zorgprofessionals uit de praktijk hebben in focusgroepen op deze verhalen gereflecteerd om de werkelijke problemen en uitdagingen voor eerstelijnszorg boven tafel te krijgen. Vooral de kwaliteit van leven is belangrijk. Iemands medische situatie is daar slechts een onderdeel van. Hoe kan de zorg zich meer richten op de mens en zijn functioneren, en minder op de aandoeningen? 

In deze film ziet u wat verhalen uit het boek:
Lausanne opent de Inspiratiedag op 7 maart aanstaande. Wil je erbij zijn? Neem contact op met sabya@inspiraiedag-zorg.org

Geen opmerkingen:

Een reactie posten