dinsdag 30 april 2013

Eén op de vier 65-plussers verleent mantelzorg

Door: Martijn van Oorschot
www.thefaketory.org 
Uit het onderzoek, dat onder andere verricht werd door RM Interactive, kwam naar voren dat 31% van de 50-plussers mantelzorg verleent. Onder 50 tot 65-jarigen ligt dit op 34%, terwijl onder 65-plussers nog maar één op de vier mantelzorg verleent.
Echter, mensen van 65 jaar en ouder besteden meer uren aan mantelzorg namelijk 19,5 uur in de week. Onder 50 tot 65-jarigen ligt dit op 11,8 uur. Mensen die hooguit acht uur per week mantelzorg verlenen, besteden hier gemiddeld 3,8 uur aan. Degenen die meer dan acht uur per week mantelzorgen zijn hier gemiddeld 35,3 uur aan kwijt.

Verschillen mantelzorgers en niet-mantelzorgers
Ruim zestig procent van de 50-plussers vindt de normaalste zaak van de wereld dat je mantelzorg verricht als dit nodig is. Uit het onderzoek komt echter ook naar voren dat er verschil zit in het denken van mantelzorgers en niet-mantelzorgers. Mensen die zelf mantelzorg verrichten staan positiever tegenover mantelzorg, dan leeftijdsgenoten die dit niet doen. Onder mantelzorgers zijn ook verschillen waarneembaar, hoe meer uren er worden besteed aan zorg hoe positiever ten opzichte van mantelzorg.

Het zijn vooral motivatie (willen) en de gelegenheid (beschikbare tijd en middelen) die bepalen of vijftigplussers mantelzorg verrichten. De capaciteit (kunnen) van de mantelzorger lijkt een minder belangrijke rol te spelen. “Het uitvoeren van mantelzorg is vooral afhankelijk van de motivatie en de gelegenheid om mantelzorg uit te voeren: wil men het en heeft men er de mogelijkheden qua tijd, middelen en levenswijze voor.”


Op de website Goed en Wel voor trotse 50plussers kun je het hele artikel en meer over mantelzorg lezen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten