dinsdag 28 mei 2013

Geld terug aan de klant: Archipel met VPT persoonsvolgend budget


Scheiden van wonen en zorg moet door alle betrokken partijen worden bevorderd. Met dit als uitgangspunt én om de kracht van de zorgvrager en zijn omgeving te stimuleren heeft Archipel Berkenstaete het Volledig Pakket Thuis (VPT) ingevoerd.

maandag 27 mei 2013

Stimuli: ervaar zelf hoe het is om zorgafhankelijk te zijn


Koos: “Als voorbeeldfunctie wilde ik eerst ervaren hoe het voelt om zorgafhankelijk te zijn. Toen ik eenmaal daar was, dacht ik: Dit mag je een verzorgende niet onthouden! Je moet je eens voorstellen: 's Morgens om 7 uur maken ze je wakker, het licht gaat aan, de gordijnen open, je wordt aangeschoven aan de tafel, eitje gepeld enz." Gerard: "Ik was eerder wakker en ging naar buiten om een sigaretje te roken. Maar ik werd teruggestuurd omdat het nog geen tijd was om te roken, ik kan er nu om lachen maar toen…”

zaterdag 25 mei 2013

Zorgen voor elkaar: online hulp zoeken en bieden

Hoe brengen we vrijwilligers en mensen die zorg nodig hebben bij elkaar? Een mooie open manier is via een website, zoals Zorgenvoorelkaar. Zorgen voor elkaar wordt steeds belangrijker in onze samenleving. De huidige ontwikkelingen in de Nederlandse zorg- en welzijnssector vragen om een vernieuwende aanpak.

donderdag 23 mei 2013

Meetellen en meedoen, methode Pieterke


Meetellen en meedoen, zo heet de methode van gehandicaptenzorginstelling Stichting WonenPlus die gericht is op het bereiken van een inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen welkom is en een bijdrage kan leveren. 

dinsdag 21 mei 2013

'Vrijwillige maatjes' voor patienten in IJssellandziekenhuis


Patiënten worden steeds eerder uit het ziekenhuis ontslagen, terwijl er eigenlijk nog ondersteuning en begeleiding nodig is. Juist op deze ondersteuning thuis wordt steeds meer bezuinigd.
Steeds meer ouderen zijn alleenstaand en hebben een beperkt sociaal netwerk. Juist bij de groep patiënten met geen of een beperkt sociaal netwerk is het risico groot dat zij snel weer vastlopen in de thuissituatie. Vaak moeten zij dan opnieuw in het ziekenhuis worden opgenomen.

zaterdag 18 mei 2013

Meer bewonersinvloed door samenwerking

Cliëntenraden zijn er om de belangen van bewoners te behartigen. Maar vaak raken ze verstrikt in de formele vergaderingen en beleidsstukken. Bij de onderwerpen die voor cliënten echt belangrijk zijn voelen ze zich vaak onmachtig.

donderdag 16 mei 2013

Laat patiënten helpen! - TedX Maastricht

Dave deBronkart, better known as "e-Patient Dave" (@epatientdave), was diagnosed in January 2007 with kidney cancer at a very late stage. Odds were stacked against him, with tumors in both lungs, several bones, and muscle tissue. He received great treatment: extensive surgery and biologic therapy helped him win the battle over his cancer. His last treatment was July 23, 2007, and by September it was clear he'd beaten the disease. Dave is now actively engaged in opening health care information directly to patients on an unprecedented level, thus creating a new dynamic in how information is delivered, accessed and used by the patient. Video through TedX Maastricht

zaterdag 11 mei 2013

85-Plusser geeft meeste uren mantelzorg


Ruim anderhalf miljoen mensen in Nederland geven intensief of langdurig mantelzorg. Van hen voelen 220 duizend mensen, zich zwaar belast. De zwaar belaste mantelzorger is veelal ouder dan 85 jaar.

woensdag 8 mei 2013

Ik weet niet of ik mantelzorger ben...

In deze korte docufilm vertellen vier mantelzorgers over de vanzelfsprekendheid bij het ondersteunen van een naaste. Dat dit geen last hoeft te zijn, maar vooral ook heel waardevol is. De term 'mantelzorg' zegt hen dan ook niet zo veel. We zien een dochter haar moeder verzorgen, twee zussen met elkaar optrekken, een ouder echtpaar en een vader met zijn zoon. 

maandag 6 mei 2013

Zorgakkoord: Slecht nieuws wordt verkocht als goed nieuws

Het verbaasd me steeds weer hoe er over en in het 'zorgakkoord' gesproken wordt. Schuiven en onderhalen met potten en miljoenen, het lijken cijfers maar het zijn mensen wiens leven er drastisch anders uit kan komen te zien. In Trouw een artikel over het zorgakkoord, met 29 reacties van mensen die geen van allen tevreden zijn met het resultaat.

zaterdag 4 mei 2013

Bas Bloem: van god tot gids

De dokter als absolute autoriteit. Het lijkt ouderwets, iets wat voor mijn opa en oma gold  maar toch zeker niet voor ons jonge mensen? De dagelijkse praktijk is anders, en hoe 'hoger en gespecialiseerder' artsen zijn, hoe lastiger het is om met elkaar als mensen in gesprek te zijn. Dokter bas Bloem laat deze beweging prachtig zien tijdens TedX Maastricht.

donderdag 2 mei 2013

De kracht van het persoonlijke

We zijn met de inspiratiedagen niet de enigen die uitgaan van de kracht van mensen. In de zorg werken veel mensen die iedere dag kunnen bijdragen aan een bijzonder moment voor iemand die hulp nodig heeft. Hier zie je maar weinig van terug als je op internet kijkt, kranten leest of zelfs als je met mensen uit de zorg praat. Die vinden wat ze doen vaak heel normaal. 

Technologie en zorg

Veel mensen met een chronische ziekte vertellen dat de mogelijkheden die ze nu krijgen via computers, internet en andere technologische oplossingen hun dagelijks leven veel makkelijker maken. Niet alleen makkelijker, maar ook mee regie leggen bij wie het hoort: henzelf.

Op het In voor zorg congres Zorg 3.0 zijn goede voorbeelden en presentaties te over. In deze film een overzicht.