dinsdag 21 mei 2013

'Vrijwillige maatjes' voor patienten in IJssellandziekenhuis


Patiënten worden steeds eerder uit het ziekenhuis ontslagen, terwijl er eigenlijk nog ondersteuning en begeleiding nodig is. Juist op deze ondersteuning thuis wordt steeds meer bezuinigd.
Steeds meer ouderen zijn alleenstaand en hebben een beperkt sociaal netwerk. Juist bij de groep patiënten met geen of een beperkt sociaal netwerk is het risico groot dat zij snel weer vastlopen in de thuissituatie. Vaak moeten zij dan opnieuw in het ziekenhuis worden opgenomen.

Uit eerder onderzoek in het IJsselland Ziekenhuis blijkt dat ruim 25% van de ouderen aangeeft dat zij tijdens en na de ziekenhuisopname behoefte aan een maatje hebben.
Daarom is het project “Vrijwillige maatjes” met de Stichting Meldpunt Capelle/Krimpen opgezet (www.meldpunt-ck.nl). 
De doelstelling is het ondersteunen en begeleiden van sociaal kwetsbare oudere patiënten tijdens de ziekenhuisopname en na ontslag uit het ziekenhuis. Hierdoor voelen patiënten zich prettiger en kunnen zich beter redden. 

Het contact tussen het maatje en de patiënt kan al tijdens de ziekenhuisopname worden gelegd. Het maatje biedt een luisterend oor en een steuntje in de rug. Ook kan praktische ondersteuning worden geboden bij het regelen van vervoer van en naar het ziekenhuis, het halen van boodschappen of medicijnen.
Gemiddeld heeft het maatje binnen twee maanden na de ziekenhuisopname vijf maal contact met de patiënt. Het is de bedoeling dat in deze periode stappen worden gezet in het opbouwen of uitbreiden van het sociale netwerk van de patiënt, zodat deze zich ook nadat het contact met het maatje is gestopt, verder kan redden. Als het toch nodig is, wordt aanvullend andere hulp geregeld.
Het komende jaar wordt voorzichtig gestart met circa 400 sociaal kwetsbare patiënten uit Capelle en Krimpen aan den IJssel. Als na evaluatie blijkt dat de inzet van vrijwillige maatjes aan de verwachtingen voldoet, worden ook afspraken gemaakt voor Nieuwerkerk aan den IJssel en Rotterdam. Lees meer op de website van het IJsselland ziekenhuis, kijk hier de video over het project:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten