maandag 6 mei 2013

Zorgakkoord: Slecht nieuws wordt verkocht als goed nieuws

Het verbaasd me steeds weer hoe er over en in het 'zorgakkoord' gesproken wordt. Schuiven en onderhalen met potten en miljoenen, het lijken cijfers maar het zijn mensen wiens leven er drastisch anders uit kan komen te zien. In Trouw een artikel over het zorgakkoord, met 29 reacties van mensen die geen van allen tevreden zijn met het resultaat.
"Opnieuw is in Den Haag een akkoord gesloten en opnieuw klinkt het woord 'historisch'. Dat laatste gaat te ver. Maar het zorgakkoord bevat zeker goed nieuws.
Zo wilde het kabinet dubbelop: zwaar bezuinigen op de huishoudelijke thuiszorg en tegelijkertijd een flinke drempel opwerpen voor de verpleeg- en verzorgingshuizen. Mensen die intensieve zorg nodig hebben, zouden dan thuisblijven met slechts beperkte professionele hulp. Dat was niet realistisch. Er is een grens aan wat de overheid kan vragen van familie en vrienden.

Uitkomst van de onderhandelingen is nu dat beide maatregelen worden teruggedraaid. Veel verstandelijk gehandicapten en dementerenden blijven welkom in het verpleeghuis. Zo'n plek in een instelling blijft bovendien een wettelijk recht, maakte staatssecretaris Van Rijn gisteren duidelijk. Dat biedt meer zekerheid dan een door de gemeente geregelde, veel minder hard afdwingbare voorziening.

Daarnaast gaat de voorgenomen bezuiniging op huishoudelijke hulp van 75 naar 40 procent. Tienduizenden banen blijven hierdoor gespaard. Voor een groep van voornamelijk laaggeschoolden is dat goed nieuws, zeker in crisistijd.
Daarvoor moet wel een prijs worden betaald. Zo gaat het kabinet nu zwaarder bezuinigen op persoonsgebonden budgetten (pgb's). Dat kost eveneens werkgelegenheid, al is dat minder zichtbaar. De pgb-zorg wordt voor een belangrijk deel geleverd door slecht georganiseerde zzp'ers. Zij laten minder makkelijk hun stem horen dan de strijdbare achterban van Abvakabo maar moeten nu vrezen voor hun inkomen, en de pgb-cliƫnten voor hun zorg en zelfstandigheid..."

Lees het hele artikel en de reacties op de pagina van Trouw.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten