dinsdag 25 juni 2013

Pijn: blog door Yvonne

Tja, wat zal ik hier eens over zeggen. Genoeg over te zeggen. En er zijn al boeken, wat zeg ik bibliotheken vol over geschreven. Internet staat er ook meer dan vol mee. Maar (zoals altijd) schrijf ik hierover vanuit mijn beleving.

vrijdag 21 juni 2013

Kwetsbaar: blog van Yvonne

Afgelopen weken bleek maar weer hoe kwetsbaar je bent als gezin met een chronisch zieke ouder. Twee belangrijke gebeurtenissen waren daar mede de oorzaak van.
Allereerst ging half februari ons bedrijf failliet. Een prachtig familiebedrijf dat na ruim 100 jaar te hebben bestaan, opeens de deuren moet sluiten.

woensdag 19 juni 2013

Dementie vriendelijke wereld

Mijnheer en mevrouw Jansen staan voor restaurant “De Lekkerbek”. ‘ Het is druk,’ zegt mevrouw Jansen weifelend. ‘Het is jouw verjaardag, schat’ zegt mijnheer Jansen. Hij pakt haar hand en leidt haar met lichte druk naar binnen. Ze gaan achter in het restaurant zitten waar nog enkele tafeltjes vrij zijn. Mevrouw Jansen kijkt angstig om zich heen, gaat zitten, zet haar handtas op de grond, gaat weer staan en gaat zitten. Mijnheer Jansen pakt haar handen en streelt ze.

maandag 17 juni 2013

Domweg gelukkig in een verzorgingshuis

Mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, is de nieuwe mantra in de ouderenzorg. Maar ouderen fleuren vaak juist op als ze de zorg voor hun dagelijkse levensbehoeften mogen loslaten.

zaterdag 15 juni 2013

Mantelzorg bij 'Dit is de dag'

Op maandag 25 februari was Jolanda Elferink van het Expertisecentrum Mantelzorg te gast bij het radioprogramma 'Dit is de Dag', van de EO op Radio 1. Zij sprak daar over mantelzorgers en vrijwilligers: wat mag en kun je van hen verwachten?

donderdag 13 juni 2013

Job en Lidy Cohen zetten netwerk in

Een prachtig artikel over Job Cohen en zijn vrouw, hoe zetten zij hun netwerk in?

Lees het artikel in het blad van Mezzo.

dinsdag 11 juni 2013

Groeitips vrijwilligers

Op Vilans vonden we de blog van Francisca Hardeman over groeitips voor vrijwilligers in zorgorganisaties. Het valt op dat het niet ingewikkeld lijkt, maar in de praktijk komen weinig organisaties ertoe hier aandacht aan te geven, terwijl er veel winst zit, direct voor de bewoners. Lezen dus...

zondag 9 juni 2013

De liefde van zijn leven

Iedere dag om twee uur gaat de codedeur van het zorgcentrum open. Een oude man, met enkele grijze haren op zijn hoofd en rimpels in zijn gezicht schuifelt, kromgebogen, de gang in naar de afdeling waar zijn vrouw woont. De hele middag brengt hij bij haar door, helpt haar met drinken, leest uit de krant voor en geeft haar kleine stukjes van een schijf cake.

vrijdag 7 juni 2013

Tijdmachine

Een mooi initiatief kwamen we tegen op Linkedin, een idee van Tim Trooster. De Tijdmachine gaat uit van de gedachte dat het niet zo kan en mag zijn dat mensen in hun leven interesses hebben, welke als sneeuw voor de zon verdwijnen wanneer ze in een woonservicecentrum of verzorgingstehuis terecht komen. 

dinsdag 4 juni 2013

Verspilling in de zorg: meldpunt

Een uur nadat minister Edith Schippers van Volksgezondheid zaterdagavond het meldpunt verspilling in de zorg had geopend, waren er ruim 1000 meldingen gedaan op de website van het meldpunt.

zondag 2 juni 2013

Hier heb je recht op als mantelzorger

foto ANP
Nederland telt 3,5 miljoen mantelzorgers. Dat worden er in de toekomst waarschijnlijk nog meer. Hoe regel je de financiële zaken als jij voor een ziek of oud familielid of vriend moet zorgen? 

Mantelzorg verplichten? Combineren vergemakkelijken!

Tijdens het werk een doktersafspraak maken, thuiszorg regelen in de pauze en na werktijd langs de apotheek om je ouders hun medicijnen te kunnen geven. Dit is de realiteit van veel werknemers die werk met mantelzorgtaken  moeten combineren.