dinsdag 11 juni 2013

Groeitips vrijwilligers

Op Vilans vonden we de blog van Francisca Hardeman over groeitips voor vrijwilligers in zorgorganisaties. Het valt op dat het niet ingewikkeld lijkt, maar in de praktijk komen weinig organisaties ertoe hier aandacht aan te geven, terwijl er veel winst zit, direct voor de bewoners. Lezen dus...


Véél vraag naar vrijwilligers om mee te helpen in de zorg, maar voor verbetering van het vrijwilligerswerk is minder aandacht bij de medewerkers. In de drukte van alledag kampen veel zorgorganisaties hiermee. 6 groeitips uit het e-magazine Groeikracht over duurzame verbeteringen geven vrijwilligerswerk een stevige basis.

Ik spreek de adviseurs vrijwilligerswerk Elly van Stiphout en Yvette Albertazzi van ouderenorganisatie QuaRijn hierover tijdens een adviesgesprek over borgen en verspreiden van verbeteringen. Zij zijn de gelukkige winnaars van de  jubileumactie ‘Maak elke maand kans op…’

Groeitip 1: Bekijk de omgeving

Voordat je met een team gaat werken aan verbeteringen is het belangrijk je te verdiepen in dat team en de situatie waarin ze het zich bevind. Soms is de omgeving (nog) niet klaar voor verandering.

Dit klinkt Elly bekend in de oren. Toen Quarijn startte met een aantal nieuwe kleinschalige woonvormen probeerde zij vanaf het begin aandacht te krijgen voor vrijwilligers. Maar het team was druk met het opstarten  en had hiervoor geen tijd en ruimte. Na de eerste opstartdrukte hebben de medewerkers dit wel. Zij vragen Elly hen te helpen zoeken. Nu is er dus wel ruimte voor een verbeterslag. Een mooie kans om het vrijwilligerswerk een goede plek te geven op deze woonvorm.

Groeitip 2: Houd rekening met de wensen en belangen van anderen

Ik geef Elly de tip om op de kleinschalige woonvorm niet direct met haar eigen ideeën en wensen te komen. Vraag eerst wat de medewerkers van de kleinschalige woonvorm belangrijk vinden. Door daarbij aan te sluiten, is de kans groter dat ze iets gaan doen met jouw advies. Laat zien op welke manier je veranderingen bijdragen aan wat zij belangrijk vinden.

Groeitip 3: Laat beelden spreken

Beelden zeggen meer dan woorden. Yvette en Elly gebruiken wel plaatjes in flyers en presentaties, maar ze kunnen beelden veel meer laten spreken. Bijvoorbeeld op de kleinschalige woonvorm: maak met elkaar eens letterlijk een plaatje van hoe je het graag zou willen. Dit kun je ergens ophangen om iedereen eraan te herinneren waar je naartoe werkt. Veel inspirerender dan een uitgeschreven plan van 10 A4.

Groeitip 4: Sta stil bij wat je doet

Door met elkaar te praten over het huidige vrijwilligersbeleid en de werkwijze van Yvette en Elly kwamen we op allerlei ideeën hoe het anders kan. Dit bewijst het belang van groeitip 4: neem regelmatig de tijd om stil te staan bij wat je doet en reflecteer daarop. Als adviseurs vrijwilligerswerk zijn Yvette en Elly in een mooie positie om teams te stimuleren om te reflecteren  op hoe ze omgaan met vrijwilligers. Onder het motto: wat aandacht krijgt, dat groeit.


Lees verder op Vilans.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten