zondag 2 juni 2013

Mantelzorg verplichten? Combineren vergemakkelijken!

Tijdens het werk een doktersafspraak maken, thuiszorg regelen in de pauze en na werktijd langs de apotheek om je ouders hun medicijnen te kunnen geven. Dit is de realiteit van veel werknemers die werk met mantelzorgtaken  moeten combineren.

Om de forse bezuinigingen op de AWBZ te kunnen halen, willen gemeenten dat familie en vrienden standaard een deel van de zorg voor hulpbehoevenden op zich nemen. Verplicht is het niet, zegt de Vereniging Nederlandse Gemeenten, maar in de media worden daar vraagtekens bij gezet.
Duidelijk is dat de burgers minder op de verzorgingsstaat kunnen. Met de alsmaar stijgende kosten van de langdurende zorg -die volgens recente cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek vorig jaar met meer dan tien procent is opgelopen-, de economische crisis en de vergrijzing is het niet moeilijk te raden dat de zorg voor hulpbehoevenden voornamelijk terecht zal komen op het bordje van familie en vrienden. De mantelzorgers dus.

Van de mantelzorgers onder de 65 jaar, heeft 71 procent een baan. Dit betekent onherroepelijk dat ook werkgevers met deze problematiek te maken krijgen. Tot nu toe laten werkgeversorganisaties zich nog weinig uit over de rol van de werkgever. Gezien de problemen waarmee werknemers met mantelzorgtaken kampen, zou dat wel moeten. Uit ons onderzoek onder werknemers van 34 bedrijven in Oost Nederland blijkt dat werknemers met mantelzorgtaken zich fysiek en mentaal minder gezond voelen dan andere werknemers. Dat betreft niet alleen vrouwen die vaak opdraaien voor de zorg voor hulpbehoevende ouders en kinderen. Ook mannen voelen zich overbelast. Dit leidt niet alleen tot verzuim, maar ook tot lagere prestaties op het werk. Het organiseren van zorg en de begeleiding van hulpbehoevende ouders wordt nu al als intensief ervaren. Dat zijn juist de voorzieningen die uiteindelijk helemaal uit de AWBZ worden gehaald. Van alle werkende mantelzorgers in Nederland willen vijftigduizend tot honderdduizend werknemers minder werken of helemaal stoppen met werken. De verwachting is dat dit aantal zal stijgen.

Lees verder op de website van Trouw

Geen opmerkingen:

Een reactie posten