vrijdag 7 juni 2013

Tijdmachine

Een mooi initiatief kwamen we tegen op Linkedin, een idee van Tim Trooster. De Tijdmachine gaat uit van de gedachte dat het niet zo kan en mag zijn dat mensen in hun leven interesses hebben, welke als sneeuw voor de zon verdwijnen wanneer ze in een woonservicecentrum of verzorgingstehuis terecht komen. 


Toch heeft men zich maar al te vaak te schikken in het aanbod van bingo, koersballen of kaarten. De ouderen zijn hier zo aan gewend dat wanneer hen wordt gevraagd wat ze leuk vinden, veelal onderdelen van het bestaande activiteitenprogramma worden genoemd.

‘De Tijdmachine’ is een mobiele kamer, ingericht door jongeren en vrijwilligers in de stijl van de jaren 60. In deze kamer stappen ouderen terug in deze tijd. Gevoelens, interesses, ervaringen uit die tijd worden teruggehaald. Aan het eind van het bezoek aan de Tijdmachine is er aandacht voor de volgende drie vragen:

1. Hoe zag uw leven er in de jaren 60 uit?
2. Wat vond u leuk om te doen?
3. Wat zou u daarvan nu willen en (fysiek/mentaal) kunnen doen?

Deze interviews worden afgenomen door jongeren onder begeleiding van vrijwilligers. Beide groepen hebben hier een workshop voor gevolgd.

De uitkomsten worden per instelling gebundeld zodat het activiteitenprogramma hier op aangepast kan worden. Wanneer er wensen zijn die niet uit te voeren zijn binnen het activiteitenprogramma van de zorginstelling wordt de verbinding gelegd met de vrijwilligersvacaturebank, maatjesprojecten of lokale netwerken. Vijf jaar geleden heb ik een vergelijkbaar project uitgevoerd in Deventer. De reacties waren zeer positief. Ik vind het prachtig om te zien dat er echt iets verandert bij ouderen als ze terug gaan in de tijd. Er komt een energie vrij die je normaalgesproken niet snel ziet!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten