Over onsSabya van Elswijk is als medisch socioloog aan de slag gegaan in de ouderenzorg. Internationaal heeft zij onderzoek gedaan naar ouderenzorg, en werkt nu als procesbegeleider en opleider aan menswaardigheid in de zorg, samen met De Werkvloer Centraal en In voor zorg. Haar boek over dementiezorg is verschenen in 2012, haar tweede boek `Samen zorgen´ zal gaan over de relatie tussen verzorgenden en familie, en is onderdeel van haar promotieonderzoek. .
De inspiratiedagen zijn een idee van Martijn van Oorschot, die vanuit zijn werk als directeur en organisatieadviseur heeft meegemaakt hoeveel oplossingen dagelijks bedacht worden voor problemen die heel veel mensen tegelijk ervaren. Zonder het inhuren van externe experts, heeft hij door uitwisseling en inspiratie uit de buitenwereld, organisaties hardnekkige problemen helpen oplossen. Hij kan u of uw team helpen als coach, lees hier meer over.